HISTORIEN

3. maj 1995 fik Randers og Danmark en ny og hyggelig attraktion. Sparebøssemuseet, som er Danmarks eneste museum med Sparebøsser, blev indviet


Det var sparekassedirektør Jacob Leth, Randers der åbnede museet, som altså i 2020 har fejret 25-års jubilæum


Man havde faktisk siden slutningen af 1980'erne og frem til 1995 haft en mindre udstilling af sparebøsser fra 1930'erne og fremefter samt lertøjssparebøsser udgivet af Bikuben formet som figurer af ministre og udenlandske statsmænd og kvinder. De stod oprindelig i rigtig mange år på direktionskontoret i Sparekassen for Randers By og Omegn, men da der ikke længere var plads til dem der, blev de i slutningen af 1980'erne flyttet ned i kælderen under Middelgade 1 i Randers


Det var først, da man i 1995 modtog en større samling sparebøsser fra Jacob Leth, at det blev besluttet at åbne et egentligt museum. Dermed var samlingen på 1.300 sparebøsserSparekassemuseet på Klarskovgaard nedlægges

I 2004 fik museet overdraget en stor samling sparebøsser fra Sparekassemuseet på Klarskovgaard ved Korsør


Klarskovgaard blev drevet som kursuscenter for sparekasserne i Danmark og derudover drev man også et museum med mere end 2.000 sparebøsser. Museet havde fast åbningstid, lønnet personale og der blev opkrævet entré fra besøgende 


Da det på et tidspunkt ikke længere kunne betale sig økonomisk at drive det lille Sparekassemuseum, måtte man med vemod nedlægge det. Sparebøssemuseet i Randers tilbød at overtage samlingen på den betingelse, at de overtagne sparebøsser blev udstillet sammen med Sparebøssemuseets øvrige sparebøsser 


En del af de mange sparebøsser fra Klarskovgaard-samlingen var skænket af Ole Priess Nielsen, som var ansat i Sparekassen SDS. Han havde gennem mange år samlet sparebøsser fra mange udenlandsrejser og havde ikke længere plads til dem hjemme i privaten


Sammen med sparebøsserne skænkede han også de skabe, som han havde sparebøsserne stående i, og såvel sparebøsser som skabe kan ses på Sparebøssemuseet


Efter at have overtaget sparebøsserne fra Klarskovgaard var Sparebøssemuseets samling på cirka 3.500 sparebøsserEffekter fra pengeinstitutternes barndom

Ud over sparebøsserne er der en mindre samling af effekter fra pengeinstitutternes barndom.


Sparekassebøger, sparemærker, regnemaskiner, budtasker og  fjerpen og blæk er blot nogle af de spændende effekter, der kan oplevesFonden for Sparebøssemuseet

For at sikre samlingen for eftertiden blev der i 2007 oprettet en fond for museet, som hedder "Fonden for Sparebøssemuseet"


Randers Amtsavis 1995

Agnete, Thomas og Henrik Bjørnbak donerer Erik Bjørnbaks budtaske til daværende sparekassedirektør Jacob Leth.
Foto: Kaj Grosen

Arkivar ved Randers Lokalhistoriske Arkiv cand. mag. Peter Bondesen holder åbningstalen.

Foto: Kaj Grosen

Der var også tale ved Sparekassen Kronjyllands daværende kommunikationschef Thora Juul Larsen, der tillige var medlem af bestyrelsen for Sparebøssemuseet frem til hendes død i januar 2023.

Foto: Kaj Grosen